Beringen

Onderstaande kaart toont de gemiddelde blootstelling van fietsers aan luchtvervuiling (Black Carbon) overdag gedurende de periode 21 januari 2015 - 2 maart 2015. Per wegsegment van 20 meter wordt de gemiddelde BC concentratie in ng/m3 weergegeven. Enkel wegsegmenten waarvoor voldoende metingen verzameld werden worden getoond. De gezondste fietsroutes zijn weergegeven in het groen. De gebruikte kleurenschaal wordt beschreven op de INFO pagina.

Deze kaart kwam tot stand op basis van mobiele BC metingen die door vrijwilligers op de fiets werden uitgevoerd. Op weekdagen werd in de voormiddag (9u – 12u), namiddag (13u30 – 16u30) en ’s avonds (17u - 20u) telkens 10 keer het zelfde meettraject afgelegd (30 keer in totaal). Het traject vertrekt aan het stadhuis van Beringen en werd telkens in wijzerzin uitgevoerd. Het traject heeft een lengte van ongeveer 30 km. Het duurt ongeveer 3 uur om het meettraject 1 keer af te leggen met een snelheid van 10 km/u.