Roeselare

De gemeente Roeselare heeft samen met vrijwilligers de luchtkwaliteit in Roeselare gemeten, met behulp van een mobiel meetplatform, de airQmap. Onderstaande airQmap kaart toont de gemiddelde concentraties aan BC (Black Carbon of zwarte koolstof) in Roeselare:

  • tijdens de ochtend- en avondspits in de periode van 25 oktober tot 14 december 2017
  • buiten de spitsuren in de periode van 20 juni tot 6 juli 2018

Per wegsegment van 20 meter wordt de gemiddelde BC concentratie in µg/m3 weergegeven. De laagste concentraties zijn weergegeven in het groen. De gebruikte kleurenschaal wordt beschreven op de INFO pagina. De weergegeven BC concentraties geven de gemiddelde blootstelling weer van fietsers op verschillende locaties te Roeselare.

Deze kaart kwam tot stand op basis van mobiele BC metingen die door vrijwilligers en stadspersoneel op de fiets werden uitgevoerd. Het meettraject was 10 km lang en omvat verschillende omgevingen waaronder drukke wegen, verkeersvrije straten, fietswegen, schoolomgevingen, etc.

In de eerste meetcampagne (winter 2017) werd enkel gemeten tijdens spitsuren op weekdagen. Onderstaande kaart toont het geaggregeerde resultaat van 26 meetritten over het traject. Hiervan werden 12 ritten uitgevoerd tijdens de ochtendspits (7u30 - 8u30), en 14 ritten tijdens de avondspits (16u30 - 17u30)

In de tweede meetcampagne (zomer 2018) werden de metingen uitgevoerd op weekdagen buiten de spitsuren. Onderstaande kaart toont het geaggregeerde resultaat van 14 meetritten over het traject, uitgevoerd buiten de spitsuren (10u00 – 11u00 en 14u00 – 15u00).

Herhaalde metingen zijn nodig om een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad. Eerdere studies van VITO geven aan dat een minimaal aantal van een 25-tal metingen nodig zijn om een aanvaardbaar resultaat te geven. De tweede meetcampagne heeft wegens omstandigheden minder ritten. De kaart geeft een goede indicatie van de variatie in concentraties in deze periode buiten de spitsuren, maar ze is mogelijk niet helemaal representatief.

Bij de vergelijking van beide meetcampagnes zien we dat de concentraties lager zijn in de zomercampagne (2018) in vergelijking met de wintercampagne (2017). Dit is in de eerste plaats te wijten aan lagere achtergrondconcentraties in heel Vlaanderen; de gemiddelde BC-concentratie van alle Vlaamse meetstations (VMM) lag lager op de meetdagen van de zomercampagne (1,0 µg/m3) in vergelijking met de meetdagen van de wintercampagne (1,9 µg/m3). In de tweede plaats zorgt ook het tijdstip van de metingen voor lagere concentraties en kleinere ruimtelijke verschillen; in de zomercampagne zijn de metingen uitgevoerd buiten de spitsuren wanneer er minder lokale emissies van verkeer te verwachten zijn in vergelijking met de spitsuren van de wintercampagne.