Zutendaal

Onderstaande airQmap toont de gemiddelde blootstelling van fietsers aan luchtvervuiling (Black Carbon) overdag gedurende de periode 17 maart 2015 - 2 april 2015. Per wegsegment van 20 meter wordt de gemiddelde BC concentratie in ng/m3 weergegeven. Enkel wegsegmenten waarvoor voldoende metingen verzameld werden worden getoond. De gezondste fietsroutes zijn weergegeven in het groen. De gebruikte kleurenschaal wordt beschreven op de INFO pagina.

Deze kaart kwam tot stand op basis van mobiele BC metingen die door een vrijwilliger op de fiets werden uitgevoerd. Onderstaande kaart toont het geaggregeerde resultaat van 31 meetritten over het zelfde traject van 11 km. Hiervan werden 9 ritten 's morgens (rond 8u), 8 ritten 's middags (rond 12u) en 14 's avonds (rond 17u45) uitgevoerd. 22 meettritten werden uitgevoerd tijdens de week, 5 op zaterdag en 4 op zondag. Het meettraject bevat 4 lussen die vertrekken van de rotonde in het centrum van Zutendaal, 1 in iedere windrichting. De lussen werden altijd uitgevoerd in wijzerzin, in de zelfde volgorde: noord lus, oost lus, zuid lus, en west lus. Ongeveer 1 uur is nodig om de meettrip 1 keer uit te voeren bij een snelheid van ongeveer 10 km/u.