Kortrijk

Onderstaande airQmap kaart toont de gemiddelde concentraties aan BC (Black Carbon of zwarte koolstof) te Kortrijk tijdens de ochtend- en avondspits gedurende de periode 18 januari 2016 - 16 februari 2016. Per wegsegment van 20 meter wordt de gemiddelde BC concentratie in ng/m3 weergegeven. De laagste concentraties zijn weergegeven in het groen. De gebruikte kleurenschaal wordt beschreven op de INFO pagina. De weergegeven BC concentraties geven de gemiddelde blootstelling weer van fietsers op verschillende locaties te Kortrijk.

Deze kaart kwam tot stand op basis van mobiele BC metingen die door vrijwilligers op de fiets werden uitgevoerd. Onderstaande kaart toont het geaggregeerde resultaat van 36 meetritten over het zelfde traject van 13 km. Hiervan werden 18 ritten uitgevoerd tijdens de ochtendspits (7u30 - 8u30), en 18 ritten tijdens de avondspits (16u30 - 17u30). Er werd enkel gemeten tijdens weekdagen. Iedere rit startte aan het stadhuis van Kortrijk en de fietsrichting was wijzerzin.

Herhaalde metingen zijn nodig om een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad. Eerdere studies van VITO geven aan dat een minimaal aantal van een 25-tal metingen nodig zijn om een aanvaardbaar resultaat geven.

U kan deze kaarten in 3D bekijken op Google Earth. U kan de KML file downloaden van Kortrijk.