Kortrijk - Individuele meetritten

Onderstaande kaart toont de BC metingen van de individuele meetritten uitgevoerd met airQmap te Kortrijk. Via het menu ‘Meetritten’ onder de kaart kan een individuele rit geselecteerd worden. Deze BC kaartjes geven de blootstelling weer van de fietser aan BC tijdens de rit. Hierbij merken we op dat individuele meetritten een momentopname zijn en niet noodzakelijk een representatief beeld geven van de gemiddelde luchtkwaliteit. De locaties waar tijdens een individuele meetrit hoge BC concentraties gemeten worden is mogelijk afhankelijk van toevalsfactoren zoals waar de fietser ingehaald werd door een meer vervuilende wagen of vrachtwagen en dag tot dag variaties van de algemene luchtkwaliteit in Vlaanderen en Kortrijk. De dag tot dag variaties worden onder andere beïnvloed door:

  • verhoogde achtergrondconcentratie door aanvoer van meer vervuilde lucht
  • meteorologische omstandigheden zoals lage windsnelheid waardoor vervuiling meer blijft hangen of specifieke windrichting die lokale luchtkwaliteit beïnvloedt door nabijgelegen bronnen
  • veranderingen in lokale bronnen zoals onder andere bij files

Daarom kunnen enkel conclusies worden getrokken over de lokale verschillen in luchtkwaliteit aan de hand van concentraties geaggregeerd over alle uitgevoerde ritten.