Kampenhout

Van 28 september tot en met 21 oktober 2016 fietsten een aantal vrijwilligers langs verschillende wegen op het grondgebied van de gemeente Kampenhout. Het traject bevat drukke wegen en rustige, landelijke straten. De route loopt ook langs een aantal scholen. Het traject heeft een totale lengte van ongeveer 22 km en bestaat uit twee lussen die simultaan door twee vrijwilligers bemeten worden. De eerste lus (12 km) vertrekt van de Langestraat en eindigt ter hoogte van het gemeentehuis. De tweede lus vertrekt en eindigt ter hoogte van het gemeentehuis. Het meettraject wordt al fietsend afgelegd met lage snelheid (± 10 km/u) en gefietst in uurwijzerzin.

Metingen werden uitgevoerd op weekdagen van 8u15 – 9u15 en van 17u00 – 18u00 om de luchtkwaliteit tijdens de spitsuren in kaart te brengen. Het traject werd 25 keer herhaald, 14 keer in de ochtend en 11 keer in de avondspits. Herhaalde metingen zijn nodig om tot een representatief resultaat te komen.

Onderstaande airQmap toont een kaart van de gemiddelde concentraties aan BC (Black Carbon) in Kampenhout tijdens ochtend- en avondpiek. Voor elk 20 meter wegsegment wordt de gemiddelde concentratie gegeven in ng/m3 waarbij de laagste concentraties in groen zijn weergegeven. Meer informatie over de gebruikte kleurenschaal is beschikbaar op de INFO pagina.

U kan deze kaart in 3D bekijken op Google Earth. U kan de KML file downloaden van Kampenhout.