Leuven 2016

Onderstaande airQmap kaart werd gebouwd door Leuven2030. De kaart toont de gemiddelde concentraties aan BC (Black Carbon of zwarte koolstof) te Leuven gedurende de periode 11/5/2016 – 19/06/2016. Er zijn twee kaarten weergegeven. De kaart ‘weekdagen’ toont de gemiddelde BC-concentratie tijdens de ochtendspits (8u00 – 9u00) en avondspits (16u00 – 17u00) op weekdagen. De kaart ‘weekend’ toont de gemiddelde BC-concentratie over verschillende momenten op weekend- en feestdagen (9u00 - 10u00, 12u00 - 13u00 en 15u00 - 16u00). Per wegsegment van 20 meter wordt de gemiddelde BC concentratie in ng/m3 weergegeven. De laagste concentraties zijn weergegeven in het groen. De gebruikte kleurenschaal wordt beschreven op de INFO pagina. De weergegeven BC concentraties geven de gemiddelde blootstelling weer van fietsers op verschillende locaties te Leuven.

Deze kaart kwam tot stand op basis van mobiele BC metingen die door vrijwilligers op de fiets werden uitgevoerd. De ‘weekend’-kaart toont het geaggregeerde resultaat van 19 meetritten op 11 verschillende dagen over hetzelfde traject van 14 km. De ‘week’-kaart toont het geaggregeerde resultaat van 27 meetritten op 18 verschillende weekdagen over hetzelfde traject. Iedere rit startte aan het stadskantoor van Leuven en de fietsrichting was wijzerzin. Herhaalde metingen zijn nodig om een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad. Eerdere studies van VITO geven aan dat een minimaal aantal van een 25-tal metingen nodig zijn om een aanvaardbaar resultaat geven. Op weekenddagen lag het aantal iets lager maar hier verwachten we minder variatie en is het resultaat bijgevolg representatief.

Ter vergelijking: de gemiddelde BC-concentraties over alle Vlaamse meetstations op de meetdagen was respectievelijk 1,155 μg/m3 voor de weekdagen en 0,867 μg/m3 voor de weekenddagen. In Leuven is er geen vast meetstation dat BC meet. Wanneer we de BC-concentraties tijdens de uurslots van de metingen in Vlaamse meetstations bekijken stellen we grote verschillen vast; vb. op de weekdagen bedragen de BC-concentraties 0,764 μg/m3 in een landelijk station (42N016 Dessel), 1,351 μg/m3 in een stedelijk station (44R701 – Gent) en 2,664 μg/m3 in een straatstation (42R802 – Borgerhout).