Comparison 2016 - 2017 - 2019

English text not available

Wanneer we meetresultaten van verschillende jaren vergelijken moeten we rekening houden met een onzekerheid op de meetresultaten die enerzijds te wijten is aan de methode van mobiele metingen (geschat op ±30%) en anderzijds te wijten is aan verschillen in meteo en achtergrondconcentraties. We stellen vast dat de concentraties in sommige vaste stations in Vlaanderen lager lagen tijdens de meetperiode in 2017 in vergelijking met 2016; In straatstation Borgerhout en stedelijk station Gent lagen de concentraties ruim 20% lager in 2017 in vergelijking met 2016, terwijl er in de landelijke stations eerder vergelijkbare concentraties werden gemeten.

In 2019 lagen de concentraties nog lager. In straatstation Borgerhout en stedelijk station Gent lagen de concentraties ruim 40-50% lager in 2019 in vergelijking met 2016, terwijl het verschil voor landelijke stations kleiner was maar toch ook 25 en 30% bedroeg (in Houtem en Dessel)

Onderstaande figuur toont de gemiddelde concentraties aan BC op weekdagen gemeten in 2016 (links), 2017 (midden) en 2017-herschaald (rechts). Op de rechtse figuur werden de meetwaarden voor 2017 herschaald met 20% om te corrigeren voor de mogelijk lagere concentraties in 2017 (op basis van waarnemingen in vaste stedelijke stations in Vlaanderen). Dit is een worse-case benadering en geeft mogelijk op locaties met weinig verkeer een overschatting.

leuven vergelijking 2017

Onderstaande figuur toont de gemiddelde concentraties aan BC op weekdagen gemeten in 2016 (links), 2019 (midden) en 2019-herschaald (rechts). Op de rechtse figuur werden de meetwaarden voor 2019 herschaald met 40% om te corrigeren voor de mogelijk lagere concentraties in 2019 (op basis van waarnemingen in vaste stedelijke stations in Vlaanderen).

leuven vergelijking 2019

Onderstaande figuur toont de verhouding van de gemeten BC-concentraties in 2017 ten opzichte van 2016. De lagere concentraties in 2017 (ratio 2017/2016 <1) zijn weergegeven in het blauw en de hogere concentraties in 2017 (ratio 2017/2016 >1) zijn weergegeven in het rood. Rekening houdend met de lagere concentraties in 2017 in vergelijking met 2016 in een aantal Vlaamse meetstations betekent dat een waargenomen reductie van 20% mogelijk niet (volledig) is toe te schrijven aan gereduceerde emissies in Leuven in 2017 in vergelijking met 2016.

leuven verhouding 2017

Onderstaande figuur toont de verhouding van de gemeten BC-concentraties in 2019 ten opzichte van 2016. De lagere concentraties in 2019 (ratio 2019/2016 <1) zijn weergegeven in het blauw en de hogere concentraties in 2019 (ratio 2019/2016 >1) zijn weergegeven in het rood. Rekening houdend met de lagere concentraties in 2019 in vergelijking met 2016 in een aantal Vlaamse meetstations betekent dat een waargenomen reductie van 40% mogelijk niet (volledig) is toe te schrijven aan gereduceerde emissies in Leuven in 2019 in vergelijking met 2016.

Leuven verhouding 2019