Leuven 2019

English text not available

Onderstaande airQmap kaart toont de gemiddelde concentraties aan BC (Black Carbon of zwarte koolstof) te Leuven gedurende de periode 6/5/2019 – 9/06/2019. Er zijn twee kaarten weergegeven. De kaart ‘weekdagen’ toont de gemiddelde BC-concentratie tijdens de ochtendspits (8u00 – 9u00) en avondspits (16u00 – 17u00) op weekdagen. De kaart ‘weekend’ toont de gemiddelde BC-concentratie over verschillende momenten op weekend- en feestdagen (9u00 - 10u00, 12u00 - 13u00 en 15u00 - 16u00). Per wegsegment van 20 meter wordt de gemiddelde BC concentratie in ng/m3 weergegeven. De laagste concentraties zijn weergegeven in het groen. De gebruikte kleurenschaal wordt beschreven op de INFO pagina. De weergegeven BC concentraties geven de gemiddelde blootstelling weer van fietsers op verschillende locaties te Leuven.

Deze kaart kwam tot stand op basis van mobiele BC metingen die door vrijwilligers op de fiets werden uitgevoerd. De ‘weekend’-kaart toont het geaggregeerde resultaat van 17 meetritten op 10 verschillende dagen over hetzelfde traject van 14 km. De ‘week’-kaart toont het geaggregeerde resultaat van 25 meetritten op 19 verschillende weekdagen over hetzelfde traject. Iedere rit startte aan het stadskantoor van Leuven en de fietsrichting was wijzerzin. Herhaalde metingen zijn nodig om een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad. Eerdere studies van VITO geven aan dat een minimaal aantal van een 25-tal metingen nodig zijn om een aanvaardbaar resultaat geven.

Ter vergelijking: de gemiddelde BC-concentraties over alle Vlaamse meetstations op de meetdagen was respectievelijk 0,88 μg/m3 voor de weekdagen en 0,86 μg/m3 voor de weekenddagen. In Leuven is er geen vast meetstation dat BC meet. Wanneer we de BC-concentraties tijdens de uurslots van de metingen in Vlaamse meetstations bekijken stellen we grote verschillen vast tussen de stations; vb. op de weekdagen bedragen de BC-concentraties 0,53 μg/m3 in een landelijk station (42N016 Dessel), 0,77 in een stedelijk station (44R701 – Gent) en 1,10 μg/m3 in een straatstation (42R802 – Borgerhout). De heersende concentraties in Vlaanderen lagen in deze meetperiode beduidend lager dan de vorige twee meetperiodes.